Our Team

Secretary

Raj Amrutkar

Overall Coordinator

Suyash More

Accounts and Documentation

Anant Patil
Tejaswi Bachhav

Alumni Outreach Group

Omkar Shinde
Samir Umak

App & Web

Sandesh Sahane
Om Kendre

Campus Decoration & Management

Shwetgouri Jadhav
Saloni karpe

Championship

Ujjwal Pathade

Community Reach & Networking

Anushka Mane
Gayatri Dhaygude
Siddhant Pimple

Design

Dhananjay Kokate
Rushikesh Patil

Electronic System Management

Naik Lokesh

Events

Aditya Ingle
Harshada Patil

Finance and Marketing

Sana Shikalgar
Samyak Bhandari
Karan Punwatkar

Hospitality

Shivanjali Gunjal
Sarvesh Salunkhe

Infrastructure

Pawan Palaskar

Logistics

Mayuresh Narewadikar

Media

Rutuja Chaudhari

Refreshment

Abhishek Kakade

VFX & Photography

Siddharth Gaidhane