OUR TEAM

Secretary

Rupesh Sonawane

Overall Co-ordinator

Vinayak Mahajan

Accounts Heads

Sakshi Chavan

Yash Badgujar

AOG Heads

Aishwarya Wangaskar

Ritik Wahane

Campus Heads

Chitra mane

Rutesh Mali

Championship Head

Ayushi Barad

CRN Heads

Vijayalaxmi Magdum

Shreyas Moghe

Srushti More

Design Heads

Omkar Phalake

Roshankumar patil

Events Heads

Swapnali Khandare

Shahu Shinde

Neha Thorat

ESM Head

Prafull Mogdul

Infrastructure Head

Sanket Deshmukh

Hospitality Heads

Vipul Gaikwad

Tushar Avhad

Finance Heads

Varun Taneja

Himanshu Muneshwar

Media Head

Avadhut Kakade

VFX & Photography Head

Yash Bhoskar

Logistic Head

Nishant Patil

Refreshment Head

Sanmeet Wakchaure

Web Heads

Nishant Badgujar

Yash Katkamwar